شما می توانید با چاپ اسم شرکت و لوگوی خودتان این دستگاه را به مشتریان خود ارائه فرمائید.

Rotobat sanj