یکی از ادوات مهم محصولات نظیر شیشه شوی ، اسپری همه کاره ، پاک کننده های چند منظوره آب اطو و ... پمپ ( تریگر ) می باشد، در این بخش بهترین پمپ با تضمین حداقل 1.000.000 بار پمپاژ قابل ارائه می باشد.